LGL - Ochrona własności intelektualnej

Spółka partnerska radców prawnych rozumieją jak istotna jest własności intelektualna dla biznesu, w związku z czym doradzają we wszystkich sprawach związanych z tworzeniem, rozwojem i ochroną praw własności intelektualnej. Kancelaria oferuje profesjonalną i kompleksową pomoc oraz obsługę prawną zarówno polskim i zagranicznym przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą, jak i tym dopiero wchodzącym na rynek, a także osobom indywidualnym. Z uwagi na fakt, że naszą wiodącą specjalizacją jest ochrona własności intelektualnej klientami Kancelarii są artyści, twórcy, podmioty działające w branży muzycznej, telewizyjnej, reklamowej, wydawniczej, informatycznej, nowych technologii oraz mediów. Pomagamy również chronić własność intelektualną instytucji kultury, stowarzyszeń oraz organizacji pozarządowych.
Praktyka Kancelarii Lewandowski Gradek Lewandowska w zakresie prawa własności intelektualnej obejmuje takie obszary specjalizacji, jak m.in.:
• prawo autorskie,
• prawo własności przemysłowej (znaki towarowe, patenty, wzory użytkowe, wzory przemysłowe),
• prawo mediów,
• prawo prasowe
• prawo reklamy,
• prawo nowych technologii, w tym prawo Internetu,
• ochronę dóbr osobistych, w tym ochronę wizerunku i dobrego imienia,
Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed sądami, urzędami i innymi instytucjami, negocjujemy oraz sporządzamy umowy, opinie prawne oraz inne pisma, zabezpieczając za pomocą wszystkich dostępnych instrumentów prawnych interesy Klientów.

14 wpis

1 wpis

12 wpis

7 wpis

14 wpis

7 wpis

2 wpisy

2 wpisy

3 wpisy

10 wpis