Ars-Medic - Specjalistyczna poradnia kardiologiczna

Wysiłek fizyczny ma cały szereg zalet, tym bardziej jeśli jest połączony z rekreacją lub aktywnością sportową. Pamiętać przy tym należy, że natężenie ruchu powinno być adekwatne do możliwości całego organizmu, w tym także układu krążenia. Ruch nie może osłabiać czy prowadzić do długotrwałego wyczerpania. Dlatego przed zainicjowaniem aktywności ruchowej warto udać się do kardiologa. W Poznaniu można przeprowadzić próby wysiłkowe, określające stan wydolności serca. Usługę taką oferują Specjalistyczne Poradnie Lekarskie Ars-Medic. Czasem lepszy dla zdrowia może być spacer niż bieganie na siłę.


20 wpis

2 wpisy

16 wpis

8 wpis

16 wpis

8 wpis

4 wpisy

2 wpisy

16 wpis