http://opryski.com | Insektycydy

Insektycydy syntetyczne to preparaty, w których substancje aktywne przedostają się do organizmu szkodnika przez układ pokarmowy (środki owadobójcze żołądkowe), układ oddechowy oraz przez okrywę ciała (środki owadobójcze kontaktowe). Również sposób działania na roślinę może być różny: działanie powierzchniowe (substancje czynne pozostają i działają na powierzchni rośliny) oraz układowe (substancje czynne wchłaniają się do wnętrza rośliny wraz z przemieszczającymi się sokami). Niezależnie od sposobu działania jest to trucizna dla żerujących na roślinie owadów bez zagrożenia dla samej rośliny.

19 wpis

3 wpisy

12 wpis

9 wpis

20 wpis

11 wpis

3 wpisy

2 wpisy

19 wpis