Halicki System - Szkolenia dla audytorów

Audytor bowiem to podstawowe stanowisko w dziale audytu wewnętrznego: finansowego, operacyjnego i informatycznego. Usprawnia operacyjnie strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa, wykonuje prace założone w planie audytu wewnętrznego, potrafi oszacować ryzyko biznesowe. Dr Halicki i Partnerzy pomaga audytorom rozwijać swoje umiejętności w zakresie zarządzania. Poza prowadzeniem szkoleń dla audytorów firma wdraża zintegrowane systemy zarządzania jakością i przeciwdziała korupcji, wprowadzając odpowiednie standardy antykorupcyjne.

14 wpis

1 wpis

12 wpis

7 wpis

14 wpis

7 wpis

2 wpisy

2 wpisy

3 wpisy

10 wpis